Home

49021_banner_700x330

Poniżej treść wystąpienia budżetowego, które dosłownie kilka godzin temu prezentowałem podczas Sesji Rady Miasta. Ze „smaczków” dodam, że końcówka wywołała olbrzymią radość na sali ponieważ deklarując brak dyscypliny w głosowania w naszym Klubie przyznałem, że wszyscy wstrzymamy się – czyli jednomyślność bez dyscypliny. Tak też dokładnie było. Uzasadnienie poniżej…

Nadchodzą Święta i wszyscy składamy sobie życzenia i trochę też tak jest z budżetem, że wszyscy byśmy sobie od niego dużo dobrego życzyli.

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie

Koleżanki i Koledzy Radni,

Szanowni Państwo,

Jako Klub Radnych SLD szczegółowo zapoznaliśmy się z projektem Uchwały Budżetowej na 2017 r. przygotowanym przez Prezydenta, Panią Skarbnik i podległe jednostki. Debata nad budżetem wymaga rzetelności i kompleksowego spojrzenia na finanse gminy. Opozycja ma prawo do krytyki, ale ta krytyka powinna opierać się na całościowej recenzji budżetu. Tak właśnie ocenił tę propozycję budżetu Klub Radnych SLD.

Ta najważniejsza w roku uchwała determinuje zadania prezydenta i urzędników, ale przede wszystkim to najważniejsza uchwała dla kielczan i z tej perspektywy podjęliśmy się jej oceny.

Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że projekt budżetu na 2017r. nie jest ani gorszy, ani lepszy niż budżet mijającego roku. To prawda, technicznie został dopięty na ostatni guzik, za co należą się słowa uznania dla kunsztu Pani Skarbnik.

Planowany wzrost dochodów miasta na pierwszy rzut oka mógłby cieszyć, nie jest on jednak spowodowany wzrostem zamożności kielczan, lecz zwiększeniem unijnych dotacji, subwencji oświatowej i dotacji rządowych.

Z łatwością można dostrzec, że prezydent mierzy wysoko i zakłada, że miasto sięgnie w nadchodzących latach po niemałe środki z UE. Z całą pewnością, to ostatnia szansa na zewnętrzne wsparcie potrzebnych czy też kontrowersyjnych (podobnych to tych jakie kiedyś wywołała informacja o budowie parkingów osiedlowych) inwestycji. To z jednej strony cieszy, z drugiej zaś zatrważa, gdyż zabezpieczenie środków własnych, które zostaną przekazane na współfinansowanie projektów unijnych, niebezpiecznie zadłuży nasze miasto, co dla kolejnych pokoleń kielczan oznacza mocne zaciskanie pasa. Tak więc nasza ocena się nie zmienia: Kielce ładniejsze, ale Kielce na pewno biedniejsze.

To co wyróżnia ten projekt to wyjątkowo duże wydatki zestawione z wyjątkowo wysokim zadłużeniem.

Tak, zdajemy sobie sprawę, że do aplikowania o fundusze unijne miasto musi posiadać wkład własny. Niemniej oceniamy, że granice zadłużania miasta zostały przekroczone czego konsekwencją za kilka lat może być kryzys miejskich finansów publicznych.

Czy możecie Państwo, Pan Panie Prezydencie, Pani Skarbnik zagwarantować, że taki scenariusz nie będzie miał miejsca? To nie jest pytanie retoryczne, ale przejaw naszej troski o przyszłość Kielc.

Analizując przedstawiony projekt rodzi się zatem pytanie czy to jest budżet dla kielczan, czy budżet dla prezydenta i urzędników?

Projektowanie budżetu jest kompetencją prezydencką, ale według nas każdy projekt:

  1. winien spełniać oczekiwania społeczne,
  2. powinien być swoistą odpowiedzią na wnioski mieszkańców.

Dzieje się tak wtedy, gdy jest on wypadkową propozycji Prezydenta oraz sugestii radnych, jak i mieszkańców poszczególnych osiedli.

Mamy poważne zastrzeżenia, co do spełniania tych kryteriów. To czego brakuje przy projektowaniu uchwały budżetowej to właśnie komunikacji w tej sprawie z mieszkańcami.

Z zadowoleniem przyjmujemy natomiast kontynuację idei budżetu obywatelskiego i zapowiedź Wiceprezydenta Tadeusza Sayora dotyczącą kolejnych prac doraźnej komisji, które mogą uczynić ten budżet efektywniejszym i bardziej partycypacyjnym.

Około miliard złotych czyli 80% budżetu mają pochłonąć trzy zadania: oświata, opieka społeczna, oraz transport.

Oświata w Kielcach

W naszej ocenie w projekcie budżetu na 2017 r. niedostatecznie zaspokojone zostały potrzeby oświaty. Nie znalazły w nim odzwierciedlenia słuszne postulaty niedawno protestujących pod oknem Prezydenta pracowników administracji oświaty zrzeszonych w OPZZ i Konfederacji Pracy.

Dzieje się tak pomimo że subwencja oświatowa jest większa o 3 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. Rosną wydatki na oświatę, ale mało jest pieniędzy na inwestycje. W Kielcach wciąż są takie placówki oświatowe, które straszą swoim wyglądem i nie pasują do nowoczesnego miasta. Co natomiast ważne podkreślenia, rozpocznie się budowa Centrum Kształcenia Praktycznego. O potrzebie jej powstania SLD mówiło od dawna.

Opieka społeczna w Kielcach

Zadania miasta związane z pomocą społeczną to dla lewicowego Klubu Radnych SLD szczególnie istotny obszar. Wydatki na ten cel zwiększają się, ale głównie z powodu wdrożenia programu „Rodzina 500+”.

Panie Prezydencie,

tak wielka waga przywiązywana do polityki społecznej jest godna uznania. To ważne w sytuacji rosnących potrzeb i braku możliwości ich zaspokojenia z dochodów z pracy. Społeczeństwo ubożeje i dla wielu mieszkańców Kielc samorząd lokalny jest jedynym adresatem próśb o pomoc.

Dlatego nie negujemy tak dużej kwoty przeznaczonej na cele polityki społecznej, zarówno w sferze wydatków bieżących jak i majątkowych, ale obiecuję – będziemy bacznie przyglądać się efektywności wydatkowanych w 2017 r. pieniędzy.

W tym kontekście warto podkreślić, że planowane w przyszłorocznym budżecie 3,5 mln na budownictwo to o wiele za mało by zaspokoić wciąż rosnącą listę oczekujących na mieszkanie. Nadal wiele kontrowersji budzi polityka mieszkaniowa, a raczej jej brak.

Potrzeby są ogromne, ludzie z różnych przyczyn mieszkają w tragicznych warunkach, a na rozszerzenie bazy lokalowej planuje się jedynie 2 mln zł przy prawie 5 mln zł na promocję. I konia z rzędem temu, kto realnie oceni relacje wielkości środków do uzyskanych efektów (zysków) dla miasta i mieszkańców. Zatrważa to tym bardziej, że jednocześnie planowane jest np. po 150 tys. zł na spacerniak dla psów czy na montaż krzyża (ale to już kwestia regulaminu Budżetu Obywatelskiego).

Podobnie zbyt mało jeśli chodzi o wsparcie młodych rodziców np. poprzez zapewnienie wystarczającej ilości miejsc w żłobkach lub co proponowaliśmy dopłat do pobytu dzieci w żłobku niepublicznym.

Transport  i infrastruktura drogowa w Kielcach

Inwestycje drogowe to jak zwykle duża część budżetu. Z zadowoleniem przyjmujemy plany rozbudowy ulicy Zagnańskiej i Witosa, przedłużenie ulicy Olszewskiego w kierunku Zagnańskiej oraz rozbudowy ul. Wapiennikowej.

Choć przy tej okazji chcę przypomnieć miejskim planistom i zwrócić uwagę nowemu dyrektorowi MZD, że budowanie dwupasmowych jezdni przez osiedla to anachronizm, działanie na szkodę tkanki miejskiej i jakości powietrza.

Warto też podkreślić, że olbrzymie kwoty przeznaczane na inwestycje drogowe w mieście nadal niedostatecznie kierowane są w dzielnice peryferyjne, a co do idei promują natężający się ruch samochodów wciąż dyskryminując transport alternatywny. Mogę tu dziś podać Państwu przykłady dróg, dla których od 30 i więcej lat nie ma woli wygospodarowania kwot na ich utwardzenie.

Najważniejsza inwestycja, której rozpoczęcie jest zaplanowane w 2017 r., to przebudowa dworca autobusowego, podzielona na 2 lata i warta ponad 40 mln zł. W poniedziałek poznaliśmy koncepcję, według której spodek zostanie zmodernizowany. Nawiasem mówiąc należy pogratulować przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie i wyboru waśnie tej koncepcji przebudowy.

Kolejne duże zadanie dla transportu w mieście to zakup nowych autobusów. Na ten cel zarezerwowano 25 mln zł. Z zapowiedzi wynika, że autobusy mają być hybrydowe.

Analizując tendencje, a także korzystając z opinii specjalistów uznaliśmy, że jest to kompletnie nietrafiony pomysł, ponieważ powinny to być autobusy wyłącznie z napędem elektrycznym, które gwarantują faktyczny przełom związany z ekologią, co byłoby wyrazem troski o zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Cieszy natomiast zakup elektronicznych tablic z rozkładami jazdy oraz internetowej wyszukiwarki połączeń (sprawdzić bezpłatne aplikacje).

Panie Prezydencie,

podsumowując te plany chcielibyśmy być pewni, że żadna z tych inwestycji nie zakończą się blamażem jak w przypadku przystanków. Nie odnoszę się tu już tylko do najważniejszej sprawy jaką są koszty, ale także do funkcjonalności.

Zwracamy się ze szczególną prośbą o dopilnowanie tego poprzez wzmożony nadzór nad wykorzystaniem tak dużych pieniędzy.

Kultura w Kielcach

Jednostki kultury w projekcie budżetu otrzymały pieniądze „na przetrwanie”, a obawę budzą dysproporcje finansowe i nierówne traktowanie niektórych z nich. Zwłaszcza tych, które nie są w stanie „dorobić”, a tworzą bogatą ofertę zagospodarowania czasu dla utalentowanych dzieci i młodzieży. Z zadowoleniem przyjmujemy natomiast dalsze plany inwestycyjne miasta na potrzeby Teatru „Kubuś”, „KCK” oraz „Muzeum Zabawy i Zabawek”.

W projekcie budżetu znajdują się także wydatki nieroztropne, które budzą wiele kontrowersji, a nawet sprzeciwów społecznych.

Zastanawiające jest planowanie kolejnych środków na zwiększenie udziałów w Spółce Korona SA o 3 mln zł przy jednoczesnym braku zaplanowania dochodów z tytułu sprzedaży Spółki. Oznacza to, że 2017 rok będzie kolejnym rokiem opłacania piłkarzy z publicznych pieniędzy.

Swoja drogą jestem ciekaw jak można to proponować patrząc np. na zarobki wspomnianych przeze mnie wcześniej protestujących pracowników administracji oświaty. Podobnych przykładów jest wiele.

Wedle nawet optymistycznych prognoz rok 2017 zakończy stratą Spółki Korona wynoszącą ok. 6 mln zł, a nie 3, więc i tak po drodze spodziewamy się kolejnych dofinansowań, wsparcia z rezerwy prezydenta, a być może jak to już miało miejsce przekazania pieniędzy z innych spółek miejskich.

Po raz kolejny ukrywana jest dotacja pod szyldem „inwestycja”. Niestety w tej mierze cześć społeczeństwa czuje się oszukana, a budżet na 2017 r. pogłębia to odczucie.

Następnym, budzącym po raz kolejny niemałe emocje przykładem jest dalsze inwestowanie w utopijną wizję Portu Lotniczego w Obicach.

Panie Prezydencie,

każdy ma prawo popełnić błąd, ale uporczywe i bezrefleksyjnie trwanie w nim jest dla nas niezrozumiałe. Wysiłki władz miasta winny być skoncentrowane na lobbowanie na rzecz przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową, tak by Kielce w tym zakresie wyszły z komunikacyjnego zaścianka. To jest możliwe.

Przedsiębiorczość w Kielcach

Ten budżet nie ma „motywu przewodniego”, z którego mogliby być zadowoleni lokalni przedsiębiorcy i zewnętrzni inwestorzy. W tym kontekście nie jest żadnym pocieszeniem deklaracja niepodnoszenia podatków ponieważ w mijającym okresie budżetowym nastąpiło to w sposób drastyczny.

Propozycja budżetu na 2017 r. zakłada mocne doinwestowanie KPT, ale gospodarka miasta to nie tylko KPT. Brakuje terenów pod inwestycje przynoszące miejsca pracy, strategii promowania tych terenów, a także udogodnień dla lokalnego biznesu. Brakuje konkurencyjności w zakresie komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami i usług zmonopolizowanych przez RPZiUK. To skutkuje wysokimi dla miejskiej kasy kosztami realizacji tych zadań.

Kończąc dodam, że niepokój Klubu Radnych SLD budzą inne ważne liczby tego budżetu, a mianowicie

1. dość duży deficyt, który został zaplanowany na prawie 123 mln zł

2. i zadłużenie na kwotę 830 mln zł (740 mln z tyt.kredytów) + obsługa długu ok. 20 mln zł

Mając na uwadze mocne i słabe strony przedłożonego projektu budżetu, radni Klubu Radnych SLD będą głosować wedle własnego uznania, ale kierując się rozwagą i współodpowiedzialnością za miasto.

W tej sprawie nie zostaje wprowadzona dyscyplina klubowa, ale wstrzymamy się od głosu dlatego, że w tym budżecie równoważą się jego wady z zaletami, a także jego słabe i mocne strony.”

Ps. Definitywnie Rada przyjęła budżet na 2017 r. Nit z radnych nie zagłosował przeciw planowanym wydatkom, 18 było za i 5 wstrzymało się od głosu (dwie radne z PO i trzyosobowy Klub Radnych SLD ).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s